Våra lokaler

Lokaler och eventarenor

  • Matstudio, fisk idag
  • Restaurang Vällagat, 50-400 personer
  • Restaurang Felicia, 50-200 personer
  • Bananpiren, 700-2000 personer
  • Gothenburg Studios, 100-2000 personer
  • Gaffelkonst, 200 personer
  • Ulle & Vi, 300 personer